קיימים מספר סוגי מחברים, המחברים בין כבלי המערכת לבין מעטפות הפרספקס ומותאמים לגודל המעטפות.

לחץ לדף מוצר