DISPLAY-IT FLEX RAIL

עושה שימוש במסילות CKY.  המסילות מותקנות על הקיר בסמוך לתקרה וכבלי המערכת מתחברים אליהן.  צורה זו מאפשרת גמישות בתצוגה, יכולת הזזה ימינה ושמאלה ויצירת אין ספור שילובים בין הגדלים השונים של מעטפות הפרספקס.

לחץ לדף מוצר לחץ להוראות התקנה